Coaching menadżerski

Zdobyłem 14 letnie doświadczenie w coachingu menadżerskim w przedsięwzięciach prowadzonych przeze mnie w kolejnych spółkach . Podjąłem decyzję o wyjściu i sprzedaży dotychczasowej aktywności zawodowej. Głównym powodem była chęć zmiany otoczenia i rodzaju odpowiedzialności w relacjach z ludźmi. Moim celem stała się forma kontaktów zawodowych na poziomie równorzędnym z klientami i współpracownikami, dająca mi poczucie satysfakcji, możliwość poznawania, odkrywania i wzmacniania niezwykłych zasobów drzemiących w osobach. Wymiar ludzki zyskał w mojej wizji przyszłości priorytet.

Postanowiłem rozszerzyć wachlarz swoich kompetencji jako coacha. Skierowałem swoja uwagę na rynek szkoleń, warsztatów  oraz doskonalenia biznesowego i osobistego.