Czym Jest Coaching

Coaching to jedno lub seria spotkań. Ma postać prowadzonej na określonych zasadach rozmowy pomiędzy klientem, a wspierającym go coachem. Coaching ma za zadanie:

określenie i sprecyzowanie celu , np.:

∴ pogodzenia zadań w pracy z priorytetami rodzinnymi,
∴ rozwiązanie problemu w relacji z bliską osobą,
∴ podjęcia ważnej i trudnej decyzji biznesowej

poznanie i wyłonienie zasobów , np.:

∴ dotychczasowe doświadczenia
∴ cechy osobowości
∴ umiejętności i kompetencje

przezwyciężenie obaw i oporów , np:

∴ zmiana perspektywy
∴ wartościowanie zagadnień
∴ uczenie się nowych wzorców myślenia i postępowania

zaprojektowanie planu działań i wdrożenie go w życie, np.:

∴ wybranie najlepszego scenariusza
∴ zbudowanie listy
∴ wybranie łatwych, ale ambitnych działań
∴ określenie terminów realizacji

Spośród wielu definicji spodobały mi się następujące:

Coaching to sprawianie, by osoba  stała się najlepszą wersją samej siebie

(M. Pantalon)

Coach to mediator pomiędzy Mną, a Mną

(Anna Wekiera)