Jestem Coachem

Life coach Warszawa

Rola życiowa pozwala mi z dystansem i zrozumieniem podchodzić do wyzwań związanych z karierą, biznesem w zestawieniu z planami osobistymi i rodzinnymi. Ciekawią mnie sposoby jakie stosują inni do radzenia sobie ze zmianami stawianymi przed nami zarówno przez otoczenie zewnętrzne jak i ich wewnętrzne wizje, emocje i potrzeby.

Dlatego zostałem coachem. Life coach Warszawa Wykształcenie coachingowe zdobywałem w szkole Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego Szkolenia podczas studium Basic i Executive oraz w londyńskiej The Coaching Academy. Poszerzam swoją wiedzą podczas warsztatów coachingowych, seminariów i konferencji. Mam poczucie humoru i nie waham się go używać. W coachingu dostrzegam prostą drogę do rozwiązywania z pozoru trudnych zagadnień.

Doświadczenie zawodowe sprawia, iż odnajduję się w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu, zarządzaniu zespołami, nowymi przedsięwzięciami, wdrażaniu i optymalizacji procesów, porządkowaniem przestrzeni zarówno fizycznej jak i osobistej. Współpracuję między innymi z osobami związanymi z prawem i jego poprawnym stosowaniem. Współpracowałem z fachowcami na rozstaju dróg zawodowych. Ciekawym wyzwaniem były sesje z osobami zajmującymi się zawodowo sztuka i architekturą.

Doskonale czuję się w komunikacji głosowej, grach, łamigłówkach, metaforach. Jestem uważnym słuchaczem. Uwielbiam fotografię, architekturę – uporządkowaną przestrzeń. Często analizuję i strukturyzuję – zazwyczaj w celu uproszczenia. Rozkładanie na małe kroki i czynniki było kiedyś wadą charakteru, dziś jest moją silna stroną. Scenariusze, opcje, perspektywy, różnorodność – w tym czuję się pewnie.

Lubię działanie niestandardowe. Prowadzę sesje w języku angielskim. Staram się zachęcać klientów do różnorodnych metod pracy:

  • rozmowa, monolog, opowiadanie
  • malunek, rysunek, wykres, schemat
  • kamera, mikrofon, fotografia
  • wyobraźnia, metafora, symbolika
  • gadżety, zabawki, klocki,
  • gry, role, scenki
  • dowolna postawa i pozycja ciała, przemieszczanie się w miejscu spotkania
  • ciekawe i inspirujące otoczenie
  • to co ja lub klient uznamy za potencjalne skuteczne i ciekawe.