Coaching Burn-Out Syndrome Solution – II spotkanie

 W Rzymie w siedzibie firmy Antares odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu C-BOSS (Coaching Burn-out Syndrome Solution) finansowanego z funduszu Grundvig. Najciekawszymi wnioskami ze spotkania są informacje o niedawno wprowadzonym ustawowo prawie w Anglii, Austrii i Włoszech, które w podobny sposób nakazuje pracodawcom dbanie o tzw. „well-being” swoich pracowników. Wprowadza to obowiązek monitorowania i wdrożenia programów-procedur mających na celu okresowe badanie stanu psychicznego, motywacji i zadowolenia z wykonywanej pracy przez pracowników.

Drugim ciekawym wnioskiem, jest to, że wypalenie zawodowe na w stosunkowo nowoczesnym etapie może być przedmiotem wyłącznie coachingu. Przy bardziej zaawansowanym stadium wypalenia stosuje się działania mieszane wsparte medycyną tradycyjną, metodami komplementarnymi i/lub opieką  psychiatry/terapeuty. Coaching wydaje się być doskonałym narzędziem przy prewencji syndromu wypalenia zawodowego.

Spotkanie niezwykle intensywne i dla mnie odkrywcze 🙂 Poza tym słońce w Rzymie w lutym i temperatura na poziomie 17 stopni nie pozwalała zasnąć do samego rana…