Każde spotkanie z Krzysztofem jest zawsze dużą przyjemnością i „siedzi w głowie” przez wiele dni.

„Spotkanie z Krzysztofem było dla mnie strzałem w „10”. Wiele osób próbowało, ale dopiero Krzysztofowi udało się swoją otwartością, życzliwością i umiejętnością zadawania „tych pytań” pokazać mi obszary mojego „ja”, które mogłem (a nawet powinienem) zmienić.

Krzysztof ma dużą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe, zadaje nieszablonowe pytania, ciekawie opowiada, podaje mnóstwo przykładów z życia wziętych, szybko skraca dystans. Każde spotkanie z Krzysztofem jest zawsze dużą przyjemnością i „siedzi w głowie” przez wiele dni.

Polecam pracę z Krzysztofem wielu swoim znajomym.” Ludwik M., Men

edżer/CFO, branża chemiczna