Jak? Gdzie? Kiedy? Za ile?

Spotkanie coachingowe to swobodna i poufna rozmowa coacha i coachee.

Jak prowadzę rozmowę?

W pierwszej kolejności umawiam się z Tobą, że rozmowa będzie szczera, uczciwa i otwarta.

Następnie określam moją rolę. Ja będę tym pytającym i potrzebującym wyjaśnienia. Ja będę tym proszącym o spojrzenie z innej perspektywy. Ja będę proponował Ci irracjonalne i nadzwyczaj proste ćwiczenia. Ja będę zapisywał i starał się powtórzyć to, co zrozumiałem. To ja będę potrzebował Twojego wsparcia w jasnym i precyzyjnym zrozumieniu: do czego dążysz, z jakich powodów, na co liczysz, jak, gdzie, kiedy i z kim możesz/chcesz/zamierzasz to osiągnąć.

Zaznaczam, że ze względu na ukierunkowany na cel charakter spotkania będę dążył do jak najefektywniejszego wykorzystania ustalonego czasu. Postaram się osiągnąć to poprzez krążenie wokół tematu spotkania, pytanie, milczenie, przerywanie i powracanie, jeżeli zbyt się od niego oddalimy.

Ustalam jaka forma komunikacji – zwrotów, form, pozycji, miejsca – najbardziej Ci odpowiada, a jakich powinienem unikać.

Omawiam się z Tobą sposób i termin informacji zwrotnej, a także istnienie zadań między spotkaniami – wyłącznie tych, których realizacji się podejmiesz.

Uzgadniam zasady czasowe i finansowe spotkania.

Umawiamy się, że możesz zrezygnować z kolejnych spotkań w dowolnym momencie. Ja również w uzasadnionym przypadku.

Ostatnią i najważniejszą zasadą, na którą wyrażasz zgodę, jest to, że Ty jesteś wyłącznym i jedynym twórcą oraz zarządcą wniosków, emocji, rezultatów i działań, które pojawią się w trakcie i po naszych spotkaniach. Ty czerpiesz z nich korzyści, jak również ponosisz za nie odpowiedzialność.

Gdzie spotykamy się na sesje coachingowe?

Z założenia, że coaching jest dla Ciebie wynika całkowita dowolność miejsca. Otoczenie powinno sprzyjać swobodnej, prywatnej i poufnej rozmowie. Niektóre zadania wymagają chodzenia po kartkach, czasem warto stanąć na krześle by spojrzeć z lepszej perspektywy. Twoje emocje mogą czasem wymagać izolacji od otoczenia. W innych przypadkach wystarczy stolik i dwie kawy.

Spotkania coachingowe mogą odbywać się w Warszawie:

  • gabinecie, sali konferencyjnej lub pokoju spotkań w Twoim miejscu pracy
  • biurowym lobby
  • kawiarni
  • parku

Mogę również zaprosić Cię do:

  • komfortowego lokalu w Łomiankach przy ul. Szpilmana 13
  • biura w centrum Warszawy przy ul. Solec 81B pod Mostem Poniatowskiego

Kiedy możemy się spotkać i ile trwa spotkanie?

Prowadzę spotkania przez 7 dni w tygodniu. Mam elastyczne podejście do godzin pracy – zarówno poranne i jak i późnowieczorne godziny są mi bardzo bliskie ;-). Po ustaleniu daty, godziny spotykamy się w wybranym miejscu.

Pierwsza bezpłatna sesja coachingowa trwa zazwyczaj 45-60 minut. Przeznaczona jest między innymi na wzajemne poznanie się i dopasowanie. Zarówno Ty, jak i Ja, możemy podjąć decyzję o kontynuacji lub odstąpieniu od współpracy w dowolnym jej momencie.

Kolejne spotkania trwają zazwyczaj 90-129 minut. Po każdym spotkaniu proponuję zrealizowanie jakiegoś zadania samodzielnie oraz przekazuję informację zwrotną (feedback) w ustalonej formie.

Ile kosztuje coaching?

Pierwsza sesja coachingu osobistego realizowana jest bezpłatnie.

Cena za drugie spotkanie wynosi 350,- zł – kolejne spotkania 300,- zł.

Przy celach biznesowych mogę umówić się na ustaloną cenę za zrealizowanie celu niezależnie od ilości spotkań lub prowizję od rezultatów biznesowych. Dokładny cennik znajduje się tutaj...