Gamification (grywalizacja) – o elementach gier w zarządzaniu

Kolejne ciekawe doświadczenie. Skończyłem kurs internetowy „Gamification” (grywalizacja) tym razem na platformie Coursera.org.

Najciekawsza była dla mnie forma zaangażowania studentów w poznawanie materiału, a zwłaszcza koncepcji prezentowanych przez innych uczestników. Otóż każdy z nas na kolejnych etapach, poza zaliczaniem testów on-line i pisaniem krótkich materiałów, miał za zadanie zapoznać się z materiałami 5 innych uczestników i ocenienie ich zgodnie z jasnym i czytelnymi kryteriami. Według organizatora University of Pennsylvania ten system ocen daje praktycznie identyczny rezultat, co oceny wystawiane przez prowadzących! Wartością dodaną jest konieczność zapoznania się z pomysłami co najmniej 30 uczestników kursu. Genialne i bardzo proste!