Jako Osoba Prywatna

W pełni samodzielnie zdecydowałem o studiowaniu na trzech diametralnie różnych uczelniach

  • Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, 
  • Architektury na Politechnice Warszawskiej
  • Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

Był to niezwykle ciekawy okres w moim życiu. Staram się aby trwał. Cały czas  studiuję. Wiedza, którą zdobywam, wymaga ciągłego doskonalenia.

Mieszkam w Warszawie. Wspólnie z moja żoną wychowujemy trójkę własnych (:-)) wspaniałych, dysponujących nieskończoną inwencją i energią dzieci. Dorastam na nowo razem z nimi.

W czasach licealnych spędziłem w Wielkiej Brytanii wspaniałe wakacje na kursie języka angielskiego, będące doskonałym ukoronowaniem długoletniej nauki. Dzięki nim i kolejnym kursom zdałem egzamin Business English Certificate jeszcze w liceum. Aktywnie wykorzystuję język angielski w coachingu i poszerzaniu swoich kompetencji.

Niewielki wpływ miałem na wybór i uczęszczanie w stolicy do czterech szkół podstawowych oraz jednego liceum z językiem francuskim i oczywiście rosyjskim. Nazywam się Krzysztof Michał Nowak.

To co nie było w żadnej mierze zależne ode mnie, to to, że urodziłem się we wrześniu 1973 roku (wiek można obliczyć samodzielnie).