Kiedy coaching w firmie działa, a kiedy działać nie będzie

Kiedy coaching w firmie działa, a kiedy działać nie będzie

Określenie celu działań oraz uzgodnienie ich z coachee jest kluczowym warunkiem skuteczności projektu. Ważne jest rozumienie dziedziny jaką jest coaching oraz procesowego charakteru jego oddziaływania.

http://nf.pl/manager/kiedy-coaching-w-firmie-dziala-a-kiedy-dzialac-nie-bedzie,,54322,155