Akredytacja Izby Coachingu – certyfikat jakości w coachingu

Z dużą satysfakcją odebrałem certyfikat jakości w coachingu potwierdzający uzyskanie przeze mnie akredytacji Izby Coachingu. Potwierdza on, że spełniam wymagania określone następująco:

  1. Ukończenie procesu kształcenia w zakresie coachingu obejmującego co najmniej 125 godzin zegarowych zajęć rozwijających kompetencje coacha opisane przez IC.
  2. Przeprowadzenie 90 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum pięć coachingów wielosesyjnych (minimum trzy sesje każdy) dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingowego. Z tego 30 godzin mogą (ale nie muszą) stanowić działania coachingowe w formie:
    1. udziału w grupach ćwiczeniowych w roli coacha (nie dotyczy kursów wykazanych w punkcie 3. – rzeczywiste godziny zegarowe pełnienia roli coacha,
    2. prowadzenie grup ćwiczeniowych: kluby coacha, grupy ćwiczeniowe przy szkołach coachingu.
  3. Podleganie superwizji pracy coachingowej (indywidualnej lub grupowej) w wymiarze minimum 20 godzin zegarowych, w tym minimum 5 godzin superwizji indywidualnej.
  4. Rekomendacje zastępujące egzamin od minimum dwóch superwizorów akredytowanych przez IC, wystawione zgodnie ze standardami ustanowionymi przez IC. Przynajmniej u jednego superwizora aplikujący podlega wielosesyjnemu procesowi superwizyjnemu (co najmniej trzy sesje w procesie). Superwizje u obu superwizorów zawierają element obserwacji uczestniczącej lub są analizą medialnego zapisu sesji (superwizor widzi/słyszy/obserwuje pracę superwizowanego coacha).
  5. Udział we własnym coachingu w wymiarze co najmniej 6 godzin zegarowych (nie obejmuje sesji odbywających się w ramach procesu kształcenia, np. na kursach).

Jest to jedna z najbardziej wymagających instytucji potwierdzających profesjonalizm i jakość praktyki coachingowej. Tym bardziej cieszę się z dopełnienia stawianych mi wymagań.